Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ kiện ngành bê tông, xi măng 2019 tại Hà Nội

Tại cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm quốc tế chuyên ngành bê tông và xi măng năm 2019.

Trung tâm Tin tức