Triển lãm giống nông nghiệp công nghệ cao 2018

Tại Triển lãm giống cây trồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông TP.HCM đang diễn ra hàng trăm chủng loại giống cây ăn trái.

Trung tâm Tin tức