Triển lãm bộ sưu tập của anh em Morozov tại Pháp

Sau nhiều lần tạm hoãn vì dịch bệnh, triển lãm về bộ sưu tập của anh em nhà Morozov đã được mở cửa tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Louis Vuitton, Paris (Pháp)

Nguồn: Trung tâm Tin tức