Triển lãm ảo - Hướng đi mới của ngành gỗ mùa dịch COVID-19

Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM đã có cách làm sáng tạo, đặc sắc để tiếp thị sản phẩm, tiếp cận khách hàng! Ý tưởng số hóa hoạt động triển lãm, bao gồm triển lãm ảo trên nền tảng 2D hay 3D là một ví dụ.

Trung tâm Tin tức