Triễn lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác.

Trung tâm Tin tức