Triển khai nhiều hoạt động phục hồi ngành du lịch

Theo Tổng cục Du lịch, thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai nhiều hoạt động để phục hồi ngành du lịch, tổ chức hội nghị toàn quốc về quy hoạch du lịch để đề xuất các định hướng, giải pháp trong giai đoạn tới.

Trung tâm Tin tức