Triển khai loại hình đào tạo trực tuyến còn nhiều gian nan

Học trực tuyến là giải pháp được toàn ngành giáo dục triển khai trong thời điểm dịch Corona đang hoành hành. Tuy nhiên, ở bậc Đại học và trên Đại học, loại hình đào tạo này đã được triển khai và đem lại hiệu quả như mong đợi hay chưa?

Trung tâm tin tức