Triển khai cuộc bình chọn "Doanh nghiệp - Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu" năm 2020

Năng động, đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức, đồng hành cùng thành phố phát triển. Đó là chủ đề của cuộc bình chọn và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020.

Trung tâm Tin tức