Tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ chống dịch

Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức tri ân các tình nguyện viên tôn giáo đã hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Lực lượng này đang là cánh tay đắc lực cùng y, bác sĩ, để xoa dịu và động viên tinh thần cho bệnh nhân.

Trung tâm Tin tức