Trang ch??? Li??n h??? S?? ????? site Unicode font
       
TRANG CH???
 TRÊN MÀN ẢNH HTV
 TRANG CHÍNH
 LỊCH PHÁT SÓNG
 HTV VIDEO
 HTV TRỰC TUYẾN
 T??m ki???m
T??m ki???m chi ti???t
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web
Game show  
CHUNG SỨC

"Chung sức"
 

"Chung sức" được coi l? một tr? chơi ?dễ ăn? điểm trong số c?c gameshow hiện nay. Với những c?u hỏi rất đời thường, ngay quanh ta, ng?y n?o ta cũng gặp nhưng c? khi lại trả lời? 0 điểm. Với đ?p ?n c? từ c?u hỏi khảo s?t qua 100 người th? chuyện ?trăm ?? l? điều kh?ng tr?nh khỏi.

Tuy nhi?n, tỷ lệ ch?nh x?c chung vẫn được đảm bảo, đ? cũng l? những hấp dẫn ?kh?ng đụng h?ng? của "Chung sức". C?c th? sinh đến với chương tr?nh, c? nh?m do thi tuyển, c? nh?m l? kh?ch mời (l? những người nổi tiếng), do vậy, họ thi cũng với t?m trạng kh?c nhau.

Nếu ở nh?m đầu họ run v? hồi hộp khi thi, th? ở nh?m hai cũng ?run phong tr?o? rất dễ thương. Nh?m kh?ch mời l? những người nổi tiếng dự thi rất s?i nổi v? thường gi?nh to?n thắng, xem họ thi thố, kh?n giả c? những ph?t thư gi?n thật tuyệt vời.

Chương tr?nh được ph?t s?ng v?o l?c 20 giờ thứ 3 h?ng tuần tr?n HTV7.

Th?ng b?o tuyển chọn người chơi chương tr?nh "Chung sức" được ph?t tr?n s?ng HTV (theo từng đợt).

Ban chương tr?nh do HTV phối hợp với C?ng ty Đ?ng T?y thực hiện (ĐT: 8222517-8292737) v? được ghi h?nh tại nh? thi đấu Maximark Cộng H?a, nghệ sĩ ưu t? Tạ Minh T?m l?m MC cho chương tr?nh n?y.
 

HTV

In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
Cùng hát với "sao" (7/9/2005)
Khám phá kho tàng ca dao, tục ngữ với "Trúc xanh" (7/9/2005)
Được học, được chơi cùng "Vui để học" (7/9/2005)
"Vui cùng Hugo" (7/9/2005)
Sức hút của "Rồng vàng" (7/9/2005)
"Kim tự tháp" với nhiều bất ngờ mới (7/9/2005)
Mọi người cùng thắng (6/9/2005)
Nghe tiếng trẻ qua “Chuyện nhỏ” (6/9/2005)
Đi tìm ẩn số (6/9/2005)
 Thông tin