Trang ch??? Li??n h??? S?? ????? site Unicode font
       
TRANG CH???
 TRÊN MÀN ẢNH HTV
 TRANG CHÍNH
 LỊCH PHÁT SÓNG
 HTV VIDEO
 HTV TRỰC TUYẾN
 T??m ki???m
T??m ki???m chi ti???t
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web
Hoạt hình  

Phim ho?t h?nh: Nh?ng c?u chuy?n c?a Anna ? ba ch? ?Tom ? Tit ? Tot?
 

Trong m?t l?n nh?o b?t ?? l?m b?nh, Th?o h?u ?n ??n m?c c?u ng?n lu?n c? ph?n b?t nh?o c?n s?ng v?o b?ng. Anna, Zac, Agnes v? Olga ???c m?t phen c??i v? b?ng. T? s? vi?c n?y, Anna ch?t nh? ??n chuy?n b? Rose tham ?n v? c?u chuy?n ?Tom ? Tit ? Tot? b?t ??u v?o c?i ng?y Rose ?n h?t n?m c?i b?nh m? m? c? ?? n??ng trong c?ng m?t l?c.

M? c?a Rose v?a ?an len v?a h?t tr?u con g?i m?nh s? kh?ng l?y ???c ch?ng v? t?nh h?u ?n c?a c? ta. C?ng ch?nh l?c ?y, m?t v? vua ?i ngang qua v? nghe ???c l?i h?t c?a m? Rose. Trong l?c b?i r?i, ng??i m? ?y n?i con g?i b? c? th? se n?m cu?n ch? c?ng m?t l?c trong m?t ng?y. M?ng r?, v? vua c?u h?n Rose v?i ?i?u ki?n: Rose s? ???c ?n nh?ng th?c ?n ngon nh?t v? ???c m?c nh?ng ki?u qu?n ?o m?i nh?t nh?ng trong su?t 12 th?ng, m?i ng?y Rose ph?i se n?m cu?n ch?. N?u kh?ng l?m ???c ?i?u ??, Rose s? b? gi?t ngay.

L?m th? n?o m? Rose l?m ???c ?i?u ??? M?t nh?n v?t gi?u t?n ?? ??n t?m Rose v?i m?t l?i ?? ngh?: ?Trong su?t th?ng, m?i s?ng ta s? gh? l?i ??y ?? l?y ?i t?t c? s? ch? r?i v? s? tr? l?i n?m cu?n ch? ?? se xong v?o bu?i t?i. Ta s? cho c? ba c? h?i ?? ?o?n t?n ta. Nh?ng v?o cu?i ng?y c?a ng?y cu?i c?ng, n?u c? kh?ng ?o?n ra ???c t?n ta th? c? ph?i ?i v?i ta?.

Rose c? ???c n?m cu?n ch? ?? se v?o m?i bu?i s?ng nh?ng hai ng?y tr?i qua, c? v?n kh?ng ?o?n ra t?n c?a nh?n v?t l? m?t ?y. V? ng?y cu?i c?ng ?? ??n, ch?ng ta h?y ?o?n xem Rose c? ngh? ra t?n c?a nh?n v?t ?y kh?ng? ?Tom ? Tit ? Tot? ch?nh l? c?u tr? l?i ??y.

Anna s? ti?p t?c k? cho c?c em nghe nh?ng c?u chuy?n th? v? kh?c n?a trong lo?t phim ho?t h?nh ?Nh?ng c?u chuy?n c?a Anna? .

Ph?t s?ng: 19 gi? 30 - th? hai, t?, s?u, ch? nh?t h?ng tu?n (t? ng?y 5/12/2004) - HTV7
 

Ng?c Linh

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
Phim họat hình 26 tập: Những câu chuyện của Anna (5/12/2004)
Phim hoạt hình: Chiếc xe trượt tuyết (30/11/2004)
Phim hoạt hình: Cái hộp âm nhạc (30/11/2004)
Phim hoạt hình: Món quà Valentine bí mật (29/11/2004)
Phim hoạt hình: Buổi khiêu vũ tại nhà bà (29/11/2004)
Phim hoạt hình: Caillou đi diễu hành (24/11/2004)
Phim hoạt hình: Củ cà rốt bị mất (24/11/2004)
Phim họat hình: Xe tốc hành đi núi Phú sĩ (22/11/2004)
Phim họat hình: Bắt cóc ở Mexico (22/11/2004)
Phim họat hình: Bọn lùn ở Borromeo (22/11/2004)
Phim hoạt hình: Con bươm bướm (20/11/2004)
Hoạt hình: Chuyện của Sarah (16/11/2004)
Hoạt hình: Tommy (16/11/2004)
Hoạt hình: Người học việc nướng bánh (15/11/2004)
Phim hoạt hình: Con voi (Đoan Thục - 11/11/2004)
Phim hoạt hình: Caillou và con cừu (11/11/2004)
Phim hoạt hình: Lũ chó con (11/11/2004)
Phim hoạt hình: Gia đình nhà vịt (11/11/2004)
Hoạt hình: Tai nạn (Mai Lan - CTNN - 9/11/2004)
Hoạt hình: Kho báu (Mai Lan - CTNN - 9/11/2004)
Xem th??m ...
 Thông tin