Trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh huyện Nhà Bè

Lễ phát động dự án “Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình” đã được diễn ra tại Trường Tiểu học Lâm Văn Bền, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Dự án sẽ tặng gần 4 ngàn mũ bảo hiểm miễn phí cho học sinh,giáo viên và trợ giá đổi 800 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho phụ huynh.

Trung tâm Tin tức