Trao quyền chủ động cho giáo viên để giảng dạy chương trình mới hiệu quả

Bộ GD&ĐT đã thừa nhận một số điểm chưa phù hợp trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 có trách nhiệm của Bộ, Hội đồng thẩm định và tác giả. Do đó, trong năm học mới, các giáo viên được trao quyền chủ động hơn.

Trung tâm Tin tức