Tránh dịch, nhiều trường tổ chức học online

Để không gián đoạn việc học, nhiều trường tại TP.HCM đã chủ động chuyển sang dạy học, giao bài tập cho học sinh bằng hình thức online.

Trung tâm tin tức