Trang trí nội thất từ hàng ngàn chai lọ bỏ đi

Một người đàn ông ở TP.HCM đã tái chế hàng ngàn chai lọ bỏ đi thành các món đồ trang trí nội thất độc đáo.

Trung tâm Tin tức