Trăn trở việc làm cho sinh viên nông thôn khi ra trường

Những năm gần đây, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường ở vùng nông thôn khá cao. Tuy nhiên, sau khi ra trường thì không phải ai cũng tìm được việc làm.

Trung tâm Tin tức