Trăn trở người dân tái định cư

Chưa cấp giấy tờ, nhà cửa xuống cấp, rắc rối trong vấn đề thủ tục pháp lý, đó là những trăn trở của những người dân tái định cư trên địa bàn TP.HCM.