Trạm không gian quốc tế đã khắc phục được sự cố

Một ngày sau khi phát hiện tình trạng rò rỉ khí Oxy và giảm áp suất trên trạm không gian quốc tế, sự cố đã được khắc phục, sức khỏe của các phi hành gia không còn bị đe dọa.

Trung tâm Tin tức