Trải nghiệm văn hóa trong hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Một trong những trải nghiệm trên hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản là khi tàu dừng chân tại các điểm đến, các đại biểu đã có cơ hội tham gia mô hình homestay toàn diện.

Trung tâm Tin tức