Trại hè lính cứu hỏa - Sân chơi kỹ năng thiết thực cho thiếu nhi

Trại hè lính cứu hỏa đã và đang trở thành sân chơi mới bổ ích, trang bị các kỹ năng sống thiết thực cho thiếu nhi trong dịp hè.

Trung tâm Tin tức