Trại gà trứng trong trường nội trú vùng cao

Bên cạnh sữa học đường thì mô hình trại gà đẻ trứng trong trường học cũng là một chương trình mang lại hiệu quả cao về dinh dưỡng cho các em học sinh dân tộc miền núi.

Trung tâm Tin tức