Trái cây giảm giá mạnh do Trung Quốc siết chặt

Hàng loạt trái cây xuất khẩu của Việt Nam giảm giá mạnh trong tháng qua, đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu đi Trung Quốc bị siết chặt. Xuất khẩu rau quả 11 tháng đầu năm 2019 của Việt Nam ước đạt 3,5 tỉ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung tâm Tin tức