Trai biển và loại keo đặc biệt có ứng dụng trong y khoa

Những con trai có thể bám "chặt cứng" vào thân tàu nhờ tiết ra chất keo đặc biệt của nó. Và từ hình ảnh này, các nhà khoa học đã tạo ra loại keo không dính nước mới vốn sẽ rất hữu ích trong y khoa!

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh