Trà Vinh xuất hiện dịch tả heo châu Phi

Theo thống kê sơ bộ đến chiều ngày 4/6, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 53 tỉnh, thành phố trên cả nước với số heo nhiễm dịch bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh là tỉnh thứ 11 xuất hiện dịch.

Trung tâm Tin tức