Trả tiền thì trốn

Một số người có tật xấu khi đi chơi với bạn bè thì rất vui vẻ nhưng đến lúc trả tiền thì lẳng lặng đi trốn hoặc kiếm cớ đi ra ngoài. Nếu có một người bạn như vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào?

"Lắng nghe hạnh phúc" được phát sóng vào lúc 7g20 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7