Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án ma túy Văn Kính Dương

Chiều 14/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên vụ án Văn Kính Dương cùng đồng phạm, sản xuất, buôn bán ma túy. Tuy nhiên, sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều điểm chưa rõ.

Trung tâm Tin tức