TP.HCM xin ý kiến sáp nhập 3 quận để thành lập "thành phố phía Đông"

TP.HCM đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức để hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao.

Trung tâm Tin tức