TP.HCM xin gia hạn thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Việc thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố trong 3 năm qua đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở ngành, đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Theo Trung tâm tin tức