TP.HCM: Xây dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hơn 320 tỉ đồng

Những phác thảo về bố trí không gian, yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, những hiến kế nhằm phát huy tối đa chính sách của nhà nước... đã được đưa ra trong buổi Tham vấn xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh