TP.HCM: Xã đảo duy nhất lần đầu tiên có trường THPT

Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP.HCM, điều kiện di chuyển vào đất liền còn khó khăn nên trước đây, không ít các em phải bỏ học giữa chừng khi hoàn thành cấp 2 bởi muốn học tiếp phải vào đất liền bằng đò.

Trung tâm Tin tức