TP.HCM: Vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con

Thông điệp mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con vừa được UBND TP.HCM đưa ra, kêu gọi người dân thực hiện nhằm giải quyết tỉ lệ sinh thấp trên địa bàn trong thời gian qua.

Trung tâm Tin tức