TP.HCM ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính trong tổ chức Đảng

Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Thời gian gần đây, nhiều mô hình sáng kiến cải cách hành chính hay đã được triển khai rộng khắp.

Trung tâm Tin tức