TP.HCM tuyên truyền an toàn thông tin mạng cho học sinh

Trong năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, kỹ năng sống và pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Trung tâm Tin tức