TP.HCM tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu năm 2019

Từ 72 hồ sơ đề cử của các đơn vị, Hội đồng bình chọn TP.HCM đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu năm 2019" cho 12 cá nhân.

Trung tâm Tin tức