TP.HCM: Từ ngày 29/9, chính thức hợp nhất 3 tổng đài khẩn cấp

Kể từ hôm nay, 29/9, TP.HCM sẽ khánh thành tổng đài hợp nhất 3 số điện thoại 113, 114, 115 thành 1 tổng đài ứng cứu khẩn cấp.

Trung tâm Tin tức