TP.HCM: Từ đường sách bước vào năm văn hóa

Văn hóa đọc trong thời đại Công nghiệp 4.0, bên cạnh sự bùng nổ sách điện tử thì việc đọc sách theo cách truyền thống còn là nét đẹp văn hóa.

Trung tâm Tin tức