TP.HCM: Triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung

Cơ sở dữ liệu bản đồ số dùng chung của TP.HCM sẽ thường xuyên được cập nhật dữ liệu, bổ sung, hoàn chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm thực hiện triển khai kế hoạch xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của Thành phố.

Trung tâm Tin tức