TP.HCM: Trách nhiệm kết nối trái tim

Người góp tiền, người góp gạo, người góp sức... tất cả tạo nên sức mạnh cho dân tộc ta mỗi khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra. Hơn cả giá trị vật chất, đó là tấm lòng cùng hướng về Tổ quốc.

Trung tâm Tin tức