TP.HCM: Tổng kết thí điểm mô hình hòa giải đối thoại tại Tòa án

TP.HCM là một trong 16 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mô hình thí điểm về hòa giải đối thoại tại Tòa án nhân dân.

Trung tâm Tin tức