TP.HCM: Tìm giải pháp gỡ khó cho xe buýt

Cùng với nhiều nguyên nhân khách quan như dịch COVID-19, sự bùng nổ của các hình thức vận tải hành khách thì việc tính trợ giá không sát thực tế chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng bấp bênh của hoạt động xe buýt tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức