TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27/11, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp giao ban trực tuyến định kỳ với các địa phương về công tác phòng chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức