TP.HCM tiếp nhận thuốc, vật tư y tế phòng chống dịch

Ngày 11/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Ban Vận động, Tiếp nhận và Phân phối Quỹ phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức Lễ tiếp nhận thuốc, vật tư y tế do các đơn vị trao tặng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức