TP.HCM: Tích cực chăm lo đối tượng lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có khoảng 3 triệu người đang làm các công việc ở 1.810 nghề thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trung tâm Tin tức