TP.HCM: Thực hiện phương châm 5K + Vaccine + Công nghệ"

Cổng thông tin 1022 phục vụ tiếp nhận 24/7 cho người dân; cho phép người dân theo dõi được quá trình xử lý; nhận thông báo về kết quả xử lý sau khi hoàn tất giải quyết sự cố; người dân đối chiếu thực tế xử lý và tiếp tục phản ánh lại hệ thống...

Nguồn: Trung tâm Tin tức