TP.HCM thực hiện nghiêm các quy định xét nghiệm, cách ly tập trung

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 yêu cầu thực hiện xét nghiệm 2 lần khi người cách ly vào trung tâm và hết thời gian cách ly.

Trung tâm tin tức