TP.HCM thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Từ năm 2016 đến nay, TP.HCM có nhiều chính sách hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP. Điều này đã khiến cho các hoạt động khởi nghiệp trở nên sôi động và tạo sức lan tỏa mạnh, tuy nhiên, vẫn chưa tương xứng so với tiềm năng TP.

Trung tâm Tin tức