TP.HCM thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Sau gần một năm triển khai việc phân cấp, ủy quyền của UBND TP.HCM đối với sở, ngành, UBND quận, huyện, tính hiệu quả ở từng lĩnh vực được ủy quyền vì vậy cũng được nâng lên. Điều này giúp phát huy hơn nữa tính trách nhiệm do dân, của dân, vì dân.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm