TP.HCM thu hút 3,63 tỉ Đô la trong 7 tháng đầu năm 2019

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 3,63 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Số lượng các doanh nghiệp thành lập mới và số dự án FDI cấp mới tại thành phố đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung tâm Tin tức