TP.HCM thiếu giáo viên dạy học sinh khuyết tật

Một thực tế cho thấy, hiện nay tại TP.HCM, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành giáo dục đặc biệt còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế tại địa phương, nhất là ở các trường có nhiều học sinh học hòa nhập.

Trung tâm Tin tức