TP.HCM: Thí điểm trung tâm điều hành giáo dục thông minh

Ngày 11/2, các đồng chí lãnh đạo TP.HCM đã dự lễ ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh đầu tiên tại Việt Nam đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Trung tâm tin tức